ADR - Adresář knihoven a informačních institucí v ČR
Záznam byl vymazán / Record was deleted
zkuste vyhledávat přímo v online katalogu / try to search the online catalogue