NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
fotokopie
fotografická kopie (zř.)
Kopie zhotovená fotochemickým postupem.
[REPRO-1975:23]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000004.htm ]