NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
modul správy seriálů
Modul automatizovaného knihovního systému, podporující procesy při správě seriálů (nastavení parametrů, objednávky, evidence, cirkulace, urgence, vazba, rozpočet).
[STÖCKLOVÁ-1994:155-161]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000118.htm ]