NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
import dat
Načtení dat, které mají formát odlišný od vnitřního formátu použité aplikace. Načítaná data jsou výstupem jiné aplikace.
[VITOVSKÝ-1994:119]
[MICROSOFT-1997:185]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000188.htm ]