NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografická agentura
bibliografická ústředna (zast.)
Instituce nebo její část, která se zabývá bibliografickou činností spočívající především v bibliografické registraci dokumentů, zpracování a vydávání bibliografických soupisů, zpracování statistiky dokumentové produkce apod.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000289.htm ]