NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografická registrace
bibliografická kontrola (neol.)
Pracovní postupy a operace zaměřené na dosažení maximální úplnosti bibliografického soupisu. Uplatňují se u primární, zejm. národní bibliografie, kde jsou zpravidla umožněny zákonným právem povinného výtisku a existencí národní bibliografické ústředny.
[BARTSCH-1989:161-174]
[KÁBRT-1990:108]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000296.htm ]