NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
citační rejstřík
citační index
Rejstřík bibliografických záznamů dokumentů, autorů a dalších bibliografických entit opatřených výčtem bibliografických záznamů (citací) dokumentů, jež je citují.
[KÁBRT-1990:69]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:55]
[STRAKA-1990:26-27]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000366.htm ]