NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
impakt faktor
faktor vlivu
Průměrný počet citací, uváděných časopisem v běžném roce, na články, publikované časopisem ve dvou letech předcházejících.
[GARFIELD-1984:8B]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:98]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000377.htm ]