NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
geografická informace
geodata, geoinformace
1. Prostorová informace o objektu nebo jevu vztažená k jeho poloze na zemském povrchu. Objekt může být definován (zobrazen) bodem, linií, plochou nebo prostorovým tělesem a je určen prostřednictvím souřadnic a topologie, tj. vztahu k poloze jiných objektů. Informace obvykle zahrnuje geometrické údaje (popis polohy, tvaru a topologických vztahů) a popisné údaje (kvalitativní a kvantitativní charakteristiky). Typickým prezentačním médiem je mapa, jež může být k dispozici ve formě analogové (např. na papíře) nebo digitální. - 2. Informace vztahující se tematicky k oblasti geografie.
[TERMINOLOGICKÝ-2001:nestr.]
[STANĚK-2001:24-29]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 03 / 000000397.htm ]