NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
prostorová informace
Informace definující polohu objektu v prostoru anebo určující jeho geometrický tvar. Prostorová identifikace je umožněna tzv. souřadnicemi, tj. souborem čísel určujících přímou lokalizaci objektu v rámci určitého souřadnicového systému. Nejčastějšími typy prostorově vztažených a reprezentovaných objektů a jevů jsou geometrické, příp. objemové objekty, geografické objekty a astronomické objekty (nebeská tělesa).
[TERMINOLOGICKÝ-2001:12]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000421.htm ]