NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
registr ekonomických subjektů
Soubor údajů o subjektech provozujících ekonomickou (podnikatelskou) činnost v určitém regionu, zahrnující jejich identifikaci, lokalizaci a předmět činnosti, např. Registr ekonomických subjektů ČR (jeden ze základních registrů informačního systému veřejné správy, který eviduje všechny podnikatelské i nepodnikatelské subjekty na území ČR).
[ZÁKON365-2000:4666-4671]
[KONCEPCE-1999:7-14]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 04 / 000000426.htm ]