NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autentizace
autentikace
Lidský nebo strojový proces ověřování identity uživatele, počítače nebo informačního objektu, který spočívá v kontrole pravosti a platnosti identifikace, tj. ověření, že daný subjekt je skutečně tím, za koho se vydává (např. kontrola údajů, které zadává uživatel při přihlašování se do informačního systému nebo do sítě). Nejčastěji se porovnává jméno uživatele a jeho heslo se seznamem oprávněných uživatelů.
[GLOSS]
[INTERNET-2000:139]
[SKLENÁK-2001A:467]
[ŽABIČ-2000]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000519.htm ]