NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
DOI
digital object identifier, identifikátor digitálního objektu, identifikátor objektu dokumentu
Prostředek pro trvalou identifikaci a propojení dokumentů (objektů), na které se vztahuje intelektuálního vlastnictví. Identifikuje především objekt samotný, nikoliv jeho umístění na síti. Vzhledem k tomu, že se vztahuje k obsahu dokumentu, nikoliv k jeho formě, je DOI údaj shodný pro dokumenty zpřístupňované současně v různých formátech (např. PDF, HTML apod.). Liší se rovněž od dalších běžně používaných identifikátorů, jako jsou např. ISBN, ISRC apod., neboť je navázán na určité služby a sám funguje na síti jako prostředek, jehož cílem je poskytovat uživateli určitou službu (např. lokalizovat dokument). DOI pro konkrétní objekt vypadá např. takto: 10.1007/s00203-002-0481-8 (článek z časopisu nakladatelství Springer). Ve spojení se zprostředkující službou (http://dx.doi.org/10.1007/s00203-002-0481-8) přesměruje prohlížeč na dokument nalézající se na síti.
[DOI-2002]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000525.htm ]