KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Záznam byl vymazán / Record was deleted
zkuste vyhledávat přímo v online katalogu / try to search the online catalogue