NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informace o kódování
Způsob, jakým tvůrce digitálního objektu strukturuje a vyznačuje text nebo jiná data, aby s nimi mohl počítač nebo uživatel pracovat, přenášet je a vyhledávat prostřednictvím komunikační sítě nebo aby se data mohla zobrazovat uživateli shodně s tím, jak je vidí tvůrce.
[GLOSS]
[ODLIS]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000534.htm ]