NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
chat
Označení služby umožňující komunikaci prostřednictvím počítače v reálném čase s jiným uživatelem sítě nebo se skupinou uživatelů. Může se odehrávat např. v rámci BBS, pomocí služby IRC (Internet Relay Chat) nebo prostřednictvím specializovaných webových stránek, tzv. chat rooms.
[CONNER-1999]
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000591.htm ]