NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
domain name server
server doménových adres
Server pro službu DNS, která převádí doménové adresy na číselnou adresu a naopak. Tyto servery jsou nezbytné pro provoz všech uživatelských služeb internetu. Je-li použita doménová adresa pro určení cíle nějakého přenosu (např. e-mailová adresa pro zaslání dopisu, URL pro získání dokumentu apod.), musí být domain name serverem přeložena do skutečné číselné adresy a teprve poté následuje další sled kroků směřujících k vyřízení požadavku uživatele.
[ŘÍHA-1996:29]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000599.htm ]