NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
HTML
hypertextový značkovací jazyk
Značkovací jazyk pro vyjádření struktury dokumentu, který má být prezentován v rámci služby WWW. V dokumentu jsou značky (tagy) přisuzující vymezenému textu určitý význam (např. nadpis nejvyšší úrovně), vizuální naformátování a interpretace značek je základní funkcí klienta. Umožňuje vytvářet hypertextové vztahy buď v rámci téhož dokumentu, nebo mezi různými dokumenty (nezávisle na jejich umístění). Výchozí principy HTML jsou odvozeny z obecného značkovacího jazyka SGML.
[HLAVENKA-1997:193]
[ŘÍHA-2002]
[ODLIS]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000613.htm ]