NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
IP adresa
číselná adresa
Jedinečná číselná adresa podle protokolu IP, která slouží jako identifikátor počítače nebo zařízení na síti TCP/IP. Vyjadřuje se čtveřicí čísel (32 bitů). Při zápisu se jednotlivá čísla oddělují tečkami. Každý počítač trvale připojený do internetu má přidělenu číselnou adresu, která je jednoznačná v celém internetu. Vzhledem k tomu, že číselné IP adresy jsou obtížně zapamatovatelné, je používán systém doménových jmen.
[HLAVENKA-1997:211]
[ŘÍHA-1996:47]
[ODLIS]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000620.htm ]