NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
prohlížeč
internetový prohlížeč
Aplikační program, který umožňuje zobrazování dokumentů HTML a navigaci mezi nimi. Technicky je prohlížeč klientským programem využívajícím protokol HTTP pro komunikaci s WWW servery na internetu. Prohlížeče mohou pracovat v grafickém nebo textovém režimu.
[HLAVENKA-1997:58]
[ŘÍHA-2002]
[ODLIS]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000644.htm ]