NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přihlášení
Proces přihlášení do systému, kdy uživatel zadává jméno a heslo. Každý uživatel, který používá víceuživatelský operační systém nebo používá lokální počítačovou síť, musí mít svůj uživatelský účet, který je identifikován uživatelským jménem.
[HLAVENKA-1997:242]
[ŘÍHA-1996:53]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000648.htm ]