NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
skrytý text
Neviditelný text, který je součástí zdrojového kódu HTML dokumentu a který obvykle obsahuje metadata vztahující se k příslušnému dokumentu.
[SEARCHENGINEWATCH-2002]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000659.htm ]