NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
stemming
Automatické zkracování slov podle slovních kořenů, jak při indexování dokumentů, tak při vyhodnocování dotazu uživatele, vyhledávání příbuzných slov. Je-li tato funkce používána automaticky, může negativně ovlivnit výsledky vyhledávání, neboť rozšiřuje množinu vyhledaných slov o nežádoucí dokumenty. Je možné ji obejít použitím fráze.
[ODLIS]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000664.htm ]