NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
plug-in
externí prohlížeč, zásuvný modul
Pomocná aplikace spuštěná nebo používaná větším programem, např. internetovým prohlížečem. Rozšiřuje možnosti prohlížeče tím, že umožňuje zobrazit soubory ve formátu, který prohlížeč nepodporuje. Má-li prohlížeč zobrazit takovýto soubor, spustí pomocnou aplikaci, která zobrazí dokument v okně prohlížeče nebo přímo prostřednictvím této aplikace. Přiřazení externích aplikací k různým typům souborů vychází ze standardu MIME. Jde zpravidla o grafické formáty nepodporované prohlížečem, přehrávání zvukových souborů a videa nebo zpracování komprimovaných souborů.
[ŘÍHA-2002]
[TECHENC]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000691.htm ]