NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
formátově přírůstkové stavění
Stavění knihovního fondu podle formátu a dále podle přírůstkových čísel bez ohledu na multiplikáty a vícesvazková díla.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:97]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000760.htm ]