NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihovní fond
fond knihovny (nespr.), dokumentový fond (zř.)
Odborně knihovnicky zpracovaná, uložená a zpřístupňovaná sbírka knihovních jednotek v určité knihovně.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:33]
[ŠIMOVÁ-1975:219]
[SMETÁČEK-1984:24]
[STRAKA-1990:43]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000768.htm ]