NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
elektronický dokument
elektronická publikace, digitální dokument
Dokument, který se od tištěných typů dokumentů odlišuje nikoliv obsahovými, ale formálními vlastnostmi, zejména digitálním způsobem záznamu informací a z něho vyplývající větší nezávislostí a oddělitelností obsahu dokumentu od nosiče dat. Digitální uložení informace umožňuje aplikaci operativnějších individuálních metod práce s informacemi (vyhledávání, změny). Pro účely bibliografického popisu elektronických zdrojů se termínem elektronický dokument označuje zdroj, který obsahuje převážně textová data.
[ČSN ISO 690-2-2000:8]
[ČSN ISO 2789-1997:6]
[GLOSS-ISO]
[ISBD(ER)-1998:94]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:93]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000870.htm ]