NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
elektronický zdroj
elektronický informační zdroj
Informační zdroj, který je uchováván v elektronické podobě a je dostupný v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM). V bibliografickém popisu elektronických zdrojů se používá tohoto termínu pro obecné označení druhu dokumentu.
[GLOSS-DCMI]
[ISBD(ER)-1998:90-94]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000872.htm ]