NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
grafický dokument
1. Souhrnné označení pro písemné a obrazové dokumenty. - 2. Pro účely bibliografického popisu a katalogizace se termíny grafika či grafický dokument (anglický termín graphic) používají k obecnému označení druhu dokumentu obsahujícího převážně obrazy, fotografie, schémata aj.
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999]
[ISBD(NBM)-1996:66]
[AACR2R ČESKY-1994:201-219]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000878.htm ]