NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kartridž
Cívka s filmem nebo zvukovým či zvukově obrazovým magnetickým páskem, která je trvale uzavřena do pouzdra a jejíž konce jsou navzájem spojeny do smyčky, takže umožňují nepřetržité přehrávání bez převíjení filmu nebo pásku. Uzavřený obal také usnadňuje zakládání a vyjímání z projektoru nebo přehrávače.
[ČSN ISO 5127-1,1993:13]
[ISBD(NBM)-1996:68]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 08 / 000000891.htm ]