NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
videocívka
Alternativní forma uložení magnetického pásku s obrazovými, resp. zvukově-obrazovými záznamy. Videocívka je otevřená cívka s videopáskem.
[ISBD(NBM)-1996:70]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000932.htm ]