NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dizertace
disertační práce, disertace
Dokument, jenž prezentuje autorův výzkum a jeho výsledky a je autorem předkládán k řízení pro získání vědecké hodnosti či jiné odborné kvalifikace vyššího stupně.
[ČSN ISO 7144:čl.3]
[ČSN ISO 5127-2:2.1.2-13]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000968.htm ]