NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
efemeridy
1. Označení užívané pro různé dokumenty většinou periodického charakteru (např. kalendáře, almanachy v současném smyslu, osobní deníky, názvy časopisů) . - 2. Astronomický almanach s tabulkami udávajícími denní postavení hvězd a jiných nebeských těles.
[HARRODS-2000:265]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000973.htm ]