NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
habilitační práce
Původní vědecká práce, za niž nebyla získaná žádná jiná akademická nebo vědecká hodnost. Je podmínkou k získání vědecko-pedagogického titulu docent.
[HLAVATÁ-1979:48]
[SEDLÁČKOVÁ-1993:57]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000983.htm ]