NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
monografie
monografická publikace, monografický dokument
1. Neseriálová publikace, která systematicky, všestranně a podrobně pojednává o jednom, zpravidla úzce vymezeném tématu. 2. Neseriálový dokument, tj. dokument skládající se z jedné části nebo z většího, předem stanoveného nebo předpokládaného, konečného počtu částí, pokud tvoří jednu bibliografickou popisnou jednotku.
[HLAVATÁ-1979:82]
[ODLIS]
[SEDLÁČKOVÁ-1993:28]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001000.htm ]