NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
technická zpráva
Dokument související s přípravou, realizací a hodnocením určitého výzkumu, který obsahuje rozbor a charakteristiku průběhu i výsledků řešení daného úkolu. Je výsledkem činnosti průmyslových podniků, komerčních organizací, vědeckých institucí apod.
[ČSN ISO 10444:čl.3.2]
[SEDLÁČKOVÁ-1993:53-55]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001057.htm ]