NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ukončený informační zdroj
Informační zdroj, jehož vydání je ukončeno nebo je zamýšleno jako ukončené.
[PĚNKAVOVÁ-2000]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001063.htm ]