NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
průvodce
1. Příručka obsahující přehledně uspořádané informace (např. popisné, lokační, kontaktní, historické, kulturně společenské aj.) o určitém místě, dílčím, ale i nadnárodním regionu, o objektu širokého zájmu (kulturní památka, přírodní jev), o institucích a předmětu jejich činnosti (muzeum, galerie, archiv a jejich sbírky). - 2. Druh příručky, která v abecedním nebo systematickém uspořádání uvádí soubor základních i doplňujících informací k určitému předmětu (např. Průvodce po světové literární teorii).
[HLAVATÁ-1979:117]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001128.htm ]