NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
průběžné doplňování knihovního fondu
běžné doplňování knihovního fondu
Průběžné vyhledávání, vybírání a získávání nově vycházejících dokumentů do fondu knihovny. Opakem průběžného doplňování knihovního fondu je retrospektivní doplňování.
[CELBOVÁ-2001:9-10]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:30]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 11 / 000001199.htm ]