NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
agentura CIP
Instituce pověřená komunikací s nakladateli za účelem vytváření bibliografických záznamů a jejich dodávání nakladatelům k otištění v publikaci připravované k vydání (katalogizace v publikaci)
[údaj neuveden]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001211.htm ]