NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autor
původce, tvůrce
Osoba nebo korporace odpovědná za tvorbu intelektuálního či uměleckého obsahu díla a za jeho vyjádření.
[ČSN ISO 5127-3A:13]
[ČSN ISO 690-1996:4]
[NÁDVORNÍK-1969:69]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:17]
[RDA-TOOLKIT-2018]
[ISBD(G)-1993:13]
[LICHTENBERGOVÁ-2016:41]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001227.htm ]