NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autor
původce
Osoba nebo korporace odpovědná za intelektuální či umělecký obsah dokumentu, příp. za jeho realizaci.
[ČSN ISO 5127-3A:13]
[ČSN ISO 690-1996:4]
[NÁDVORNÍK-1969:69]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:17]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001227.htm ]