NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autoritní heslo
preferované heslo
Úvodní údaj autoritního záznamu jakožto lexikální jednotky v souboru autorit, obsahující jmennou nebo věcnou autoritu.
[VODIČKOVÁ-1999:65]
[UNIMARC/AUTORITY-1995:11-12]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001229.htm ]