NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autoritní záhlaví
preferované záhlaví
Druh autoritního hesla, obsahující ověřené a směrodatné, tudíž preferované podoby jmen a názvů, spojených se jmennou katalogizací zpracovávaného dokumentu.
[VODIČKOVÁ-1999:65]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001230.htm ]