NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografický záznam
dokumentační záznam (zast.), dokumentografický záznam (zř.)
1. Soubor údajů o zpracovávaném dokumentu, vytvořený specifickými knihovnickými metodami. Umožňuje identifikaci dokumentu tím, že představuje v něm obsažené dílo, jeho vyjádření, jeho provedení do podoby dokumentu a jeho fyzickou jednotku, dále umožňuje jeho vyhledání a získání přístupu k němu. Skládá se z bibliografického popisu, jmenných a věcných selekčních údajů, z obsahové charakteristiky, z lokačních, exemplářových a kódovaných údajů. 2. hist. V dokumentaci býval nesprávně chápán jako záznam dokumentu bez anotace či referátu.
[FRBR-2002:10-11, 93]
[AACR2R ČESKY-1994:636 (žl.)]
[BIBLIOTEČNOJE DELO-1997:51]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:41-43]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:116]
[VODIČKOVÁ-1982:150-151]
[ČSN ISO 5127-3A:9]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001238.htm ]