NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hlavní autor
Autor primárně zodpovědný za intelektuální nebo umělecký obsah dokumentu nebo za jeho provedení.
[ČSN ISO 5127-3A:13]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001255.htm ]