NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hlavní záhlaví
Jednotné záhlaví jmenného záznamu, vytvořené dle katalogizačních standardů a přispívající k charakteristice a identifikaci zpracovávaného dokumentu. Při zobrazení je v čele bibliografického či katalogizačního záznamu. Má svůj vstupní prvek nebo pořadatele záhlaví. V korporativním záhlaví a v záhlaví s unifikovaným názvem se ještě vedle hlavního záhlaví může vyskytovat podzáhlaví, např. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta.
[AACR2R ČESKY-1994:619]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001257.htm ]