NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jmenný odkaz
Odkaz zvláštní, všeobecný, přidružovací či hromadný, obsahující jméno personálního nebo korporativního autora.
[AACR2R ČESKY-1994:542-556]
[NÁDVORNÍK-1969:177]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001268.htm ]