NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nepřímý korporativní autor
Korporativní autor, který přispívá ke vzniku obsahu dokumentu zprostředkovaně, např. jako korporativní vydavatel, organizace pořádající konferenci, škola, na níž je obhájena dizertace, sponzor apod.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001308.htm ]