NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
odkaz
1. V katalogu druh pomocného záznamu, který vede uživatele od jednoho selekčního údaje k jinému (preferovanému či příbuznému) selekčnímu údaji. Označuje buď týž denotát (vylučovací odkaz) nebo denotát příbuzný (přidružovací odkaz) či odlišný (zvláštní odkaz) - 2. V souboru autorit záznam, obsahující variantní, souběžné či asociované heslo, které směruje uživatele k odpovídajícímu autoritnímu heslu.
[ČSN ISO 5127-3A:11]
[ČSN 01 0168-1988:2]
[ČSN ISO 999-1998:6]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:70]
[HARRODS-2000:617]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001314.htm ]