NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
otčestvo
Ve jménech ruského původu druhé (střední) jméno stojící mezi rodným jménem a příjmením, které má původ v rodném jménu otce. Vzniká pomocí přípony -evič, -ovič, -ič u mužů (např. Aleksandr Sergejevič Puškin), -evna, -ovna, -inična u žen.
[VODIČKOVÁ-1966:13]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001317.htm ]