NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
personální autor
individuální autor (nespr.)
Osoba odpovídající za intelektuální anebo umělecký obsah zpracovávaného dokumentu, popř. za realizaci díla, např. spisovatel, upravovatel, sestavovatel, překladatel, redaktor, editor/vydavatel, ilustrátor, autor předmluvy, autor doslovu, režisér, dirigent aj. Personálním autorem se rozumí fyzická osoba (na rozdíl od autora korporativního). V odborné literatuře se často zkráceně používá pouze termín autor.
[AACR2R ČESKY-1994:620 (žl.)]
[MAXWELL-1995:301]
[ISBD(M)-1993:24]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:18]
[ŽDANOVA AJ.-1971:83]
[AKADEMICKÝ SLOVNÍK I.-1995:184]
[AVČR-1994:505]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001326.htm ]